DATABASE of JOINT PLATE ARCHIVE (DBGPA V2.0)  
  SEARCH PLATES: 

S. V. Shatokhina

Astrometric positions of the external planets and their satellites.

Description. The photographic observations of external planets and its satellites were made with the 400/5500 double long-focus astrograph (DLFA) and 400/2000 double wide-angle astrograph (DWA) at Golosiiv during 1963-1989. All the plates have been measured with automatic measuring machine PARSEC.

The astrometric positions of planets and their satellites were obtained in the ACT catalog reference system /1/. We have obtained 94 observed positions ( 36 - Uranus, 15 – satellites U1-U4, 22 - Neptune and 21 – Pluto). The root mean square errors of unit of weight for both coordinates are 0.13", 0.13" for DLFA plates and 0.36", 0.37" for DWA plates.

All positions were compared with the theoretical ones provided by Horizons On-Line Ephemeris System, JPL (Sources: URA095.DE405, URA083.DE405, NEP081.DE405, PLU021.DE405) /2/. Mean (O-C) and standard deviations σ for both coordinates are presented in the Table 1.

For detail information see, please: The Database of MAO plate archive (DBGPA)С.В.Шатохіна

Каталог положень зовнішніх планет та їх супутників.

Фотографічні спостереження Урана, Нептуна, Плутона та їх супутників були проведені в Головній астрономічній обсерваторії НАНУ у 1963 -1989рр. за допомогою подвійного довгофокусного астрографа ПДА (400/5500) і подвійного ширококутного астрографа ПША (400/2000). Спостереження виконали співробітники ГАО НАНУ: М.Л.Дівинський, О.М.Їжакевич, Л.М.Кизюн, А.С.Котович, А.М.Кур'янова, І.В.Лєдовська, Р.Ф.Лисякова, С.П.Майор, Г.В.Мороз, А.Б.Онєгіна, Є.М. Середа, Ю.К.Філіпов, С.В.Шатохіна. Було отримано 67 платівок (145 знімків), придатних для подальшої обробки .

Виміри платівок здійснені за допомогою автоматичної координатно-вимірювальної машини «ПАРСЕК». Лише незначну їх частину виміряно за допомогою «ASCORECORD». Каталог зірок АСТ /1/ використано в якості опорного каталогу. Кількість опорних зірок для різних платівок коливалась в межах від 11 до 80. При редукції спостережень була використана нелінійна модель зв?язку між виміряними та тангенціальними координатами з шістьма сталими з урахуванням дисторсійних викривлень. Отримані середньоквадратичні похибки одиниці ваги по координатах α і δ становлять 0.13" і 0.13" для платівок ПДА та 0.36" і 0.37" для платівок ДША відповідно.

Каталог містить 94 точних геоцентричних положення (36 – Урана, 15 – його супутників U1- U4, 22 – Нептуна і 21 – Плутона). Виконано порівняння спостережень з ефемеридами JPL (URA095.DE405, URA083.DE405, NEP081.DE405, PLU021.DE405) /2/. Середні значення (О-С) і стандартні відхилення σ по обох координатах наведені в Табл.1.Table 1. Average (O-C) and their r.m.s errors for planets and their satellites /
Табл.1. Результати обробки спостережень планет і їх супутників.
Planet Telescope N (O-C)"α (O-C)"δ σ"α σ"δ
Uranus DLFA 10 -.06 -.26 .26 .41
DWA 26 -.12 -.15 .39 .50
Uranus satellites:
U1. Ariel DLFA 3 .57 .30 .18 .29
U2. Umbriel DLFA 2 .21 .54 .76 .25
U3. Titania DLFA 5 .39 .34 .09 .24
U4. Oberon DLFA 5 .27 .35 .14 .20
Neptune DLFA 4 -.04 -.48 .08 .24
DWA 18 -.03 -.36 .30 .36
Pluto DLFA 1 -.69 .31 - -
DWA 20 -.31 .22 .64 .45


References/Література:

  1. Urban S. E., Corbin T. E., Wysoff G. L. The ACT Reference Catalog // Astron. J. – 1998. – 115. –P.2161-2166.

  2. ssd.jpl.nasa.gov/horizons

  3. L.K.Pakuliak "Database of astronomical glass plate archive of MAO NAS of Ukraine (V2.0)", gua.db.ukr-vo.org (DBGPA V2.0)Photographic Survey of the Northern Sky (Фотографічний огляд Північного неба - ФОН)

Catalogues of Astrometric Positions and Photometric Stellar Magnitudes of SS Bodies (Каталоги астрометричних положень та фотометричних зоряних величин тіл Сонячної системи)

Astrometric and Photometric Catalogues for research in stellar kinematics (Астрометричні та фотометричні каталоги для зоряно-кінематичних досліджень)

Catalogues of Positions and Orbital Elements of Geosynchronous Space Objects (Каталоги положень та орбітальних елементів геосинхронних небесних об'єктів)

L.Pakuliak. Questions, remarks and propositions are welcome.